Overzicht voorzitters

1927 - 1954    Piet v. d. Walle
1954 - 1976    Albert v. d. Kelen
1976 - 1993    Robert Willaert
1993 - 2009    Jean de Houck
2009 - heden    Harold Biesbroeck

Overzicht trainers 1e selectie

1954 - 1960    Roger Duyse
1960 - 1962    Piet van Coolegem
1962 - 1964    Hugo Willaert
1964 - 1965    Piet Ras
1965 - 1970    Roger van Duyse
1970 - 1975    Honeré Neefs
1975 - 1977    Jan Koch
1977 - 1978    Miel Saman / Jo de Block
1978 - 1981    Rudi Steels
1981 - 1984    Rob Haak
1984 - 1985    Jo de Blok / Rob Haak
1985 - 1986    Walter van Duyse / Fons Cornelis
1986 - 1990    George de Block
1990 - 1991    Arnold Bracke
1991 - 1992    Jan Tilgenkamp / George de Block
1992 - 1993    George de Block / Patrick Boussen
1993 - 1996    Jan d'Olieslagers
1996 - 1997    Alex Drumont
1997 - 1999    Fonny v.d. Vloet / Alex Drumont
1999 - 2001    Patrick de Wilde + Boudewijn van Craenenbroeck
2001 - 2002    Bennie v.d. Branden / Patrick de Wilde + Boudewijn van Craenenbroeck
2002 - 2005    Jo de Block + Boudewijn van Craenenbroeck
2005 - 2008    Honny Claessens
2008 - 2010    Paul de Kort
2010 - 2012    Ivo Wouters
2012 - 2014    Marco van Vlierberghe
2014 - 2015    Gino van den Broecke / Marco van Vlierberghe
2015 - 2020    Mario Vermeirssen
2020 - 2022    Mario de Fouw
2022 - 2023    Mario de Fouw / Dimitri Goossens
2023 - ????     Mario Vermeirssen + Marco Van Vlierberghe